MANN Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą spedycyjno - importową. Obsługujemy logistycznie największe firmy z branży drzewnej na terenie Polski, Skandynawii oraz Europy zachodniej. Zajmujemy się importem drewna z wszystkich części świata. Drewno tradycyjne importujemy z krajów: Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja/Syberia. Posiadamy również drewno z naszych rodzimych Lasów Państwowych. MANN is a forwarding and importing wood distribution partner. We provide logistics services to the largest companies from the wood industry in Poland, Scandinavia and Western Europe. We import timber from all parts of the world. We import traditional wood from countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Sweden, Finland, Norway, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Russia / Siberia. We have also from our National State Forests.